Entegre Faaliyet Raporu

image
image
image
image

Entegre düşünce neden önemli?

Günümüzde dünya genelinde hızla meydana gelen değişim ve ilerleme, pek çok alanda olduğu gibi işletmeler için de bütünleşik düşünme yaklaşımının ne kadar kritik olduğunu ortaya koymuştur. Küresel düzeyde ortaya çıkan riskler, şirketlerin kapsayıcı ve bütünsel bir perspektife olan gereksinimini artırmıştır. İşletmeler için bütünleşik düşünce yaklaşımının temelinde, kurumun tüm kaynaklarının birbiriyle bağlantısının yanı sıra bu kaynakların kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer ürettiği yatmaktadır.

Entegre raporlamanın işletmeniz için önemi nedir?

2011 yılında Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından başlatılan entegre raporlama, geleneksel finansal raporlama ile sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetişim konularının bütünleştiği bir yaklaşıma dayanmaktadır.

Entegre faaliyet raporları, işletmelerin mali performansının yanı sıra iş modeli, stratejisi, yönetimi ve çevresel, sosyal ve ekonomik performans arasındaki ilişkiyi vurgulayarak gelecekteki gelişim alanlarını belirlemektedir. Entegre raporlama, şirketlerin performanslarını ve gelecekteki faaliyetlerini açıklamalarına yardımcı olurken, kaynaklarını nasıl kullandıklarını kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer yarattıklarını raporlamalarını sağlamaktadır. Bu yaklaşım, işletmelerin sürdürülebilirlik ve başarı hedeflerine ulaşma çabalarını daha anlamlı ve şeffaf bir şekilde iletmelerine olanak tanımaktadır.

image